การเดินทาง

เดินทางโดย รถยนต์/แทกซี่: ขับรถท่านมาทางเส้นรัตนาธิเบศ เข้าซอยท่าอิฐ จอดรถที่ตลาดน้ำในวัดแสงสิริธรรม

เดินทางโดย เรือข้ามฝั่ง ที่ท่าน้ำ บอกเรือว่าไป เกาะเกร็ดโฮมสเตย์/ท่าเรือ อบต. หมู่ 4 จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 500 เมตร จนเจอป้ายที่พัก


E-mail

ชื่อ (*ต้องกรอกข้อความ)

นามสกุล (*ต้องกรอกข้อความ)

อีเมล์ (*ต้องกรอกข้อความ)

ติดต่อเรื่อง

ข้อความ