เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญ ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้ากับโครงการ “เสริมมงคลชีวิต ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า ต้อนรับปีใหม่ 2558 กับเทศบาลนครนนทบุรี”

สถานที่
1. ศาลเจ้าแม่ทับทิม
2. พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
3. วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
4. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
5. วัดท้ายเมือง
6. วัดแคนอก
7. พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์
8. วัดฉิมพลีสุทธาวาส
9. วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
10. วัดบางจาก

****วันเสาร์ที่ 7, 14, 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2558

**พบกันที่บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี เวลา 07.00 น.
สนใจติดต่อ 0 2589 0512 และ 0 2589 0500 ต่อ 2101, 2102 และ 2103

*****ไม่เสียค่าใช้จ่าย*****

 

แวะพักผ่อนที่เกาะเกร็ดโฮมสเตย์ได้ค่ะ


Leave a Comment