วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เดิมชื่อ วัดปากอ่าว คนมอญเรียกว่า เพียะมุเกี๊ยะเติ้ง เป็นวัดมอญที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่น เป็นที่ประดิษฐาน พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี และมีพระไตรปิฎกฉบับภาษามอญฉบับแรกของประเทศไทย

 ในวัดมีต้นสามกษัตริย์โดยมีต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นหว้าขึ้นอยู่รวมกัน ร้อยรัดพันเกลียวอายุกว่า 100 ปี และมีพระเจดีย์มุเตา (เจดีย์เอียง) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นของ เกาะเกร็ด

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด


Leave a Comment